Neuscorrectie

Neuscorrectie (Rhinoplastiek)

Rhinoplastie (neuscorrectie) is de chirurgische ingreep waarbij zonder de functie van de neus uit het oog te verliezen, vormgegeven wordt aan de neus. Het besluit hierover zal altijd in overleg tussen patiënt en chirurg genomen worden. Veranderen van de grootte en/of vorm van de neus, correctie van de neusbrug en neus-tip en het verwijderen van neuspoliepen zijn een aantal procedures die uitgevoerd kunnen worden bij een neuscorrectie.

Bepaling van de nieuwe vorm
Bij het plannen van de nieuwe vorm is het goed om rekening te houden met bepaalde factoren en deze in overweging te nemen. Deze kenmerken van een patiënt omvatten:
 • Het geslacht: Een neuscorrectie (Rhinoplastie) bij een man zal anders gepland moeten zijn dan bij een vrouw.
 • Gezichtsstructuur: Het hebben van een lang, ovaal of rond gezicht zal ook meegenomen worden bij de planning. Ook de dikte van de huid is een belangrijk kenmerk. Bij patiënten met een dunne huid zal de handeling anders zijn dan bij patiënten met een dikke huid.
 • Culturele achtergrond en –kenmerken: Het is ook goed om rekening te houden met de verwachtingen van een samenleving. Zo zijn de karakteristieken van neuzen in Azië klein, in Afrika breder en in Europa langer. Voor een natuurlijk resultaat is het goed om niet veel af te wijken van deze eigenschappen.

Redenen

Er zijn meerdere redenen om te komen tot een besluit voor het ondergaan van een operatie. De belangrijkste reden is gezondheid. Bij een dergelijk besluit zal de functie van de neus geëvalueerd moeten worden. Als er zaken zijn die het gezond functioneren van de neus zoals ademhaling belemmeren zal dit de eerste prioriteit moeten hebben. De belemmering van ademhaling kan meerdere redenen hebben zoals een afwijkende vorm van het neustussenschot of het invallen of aanzuigen van de neusvleugels met name bij inademen en inspanning.

Andere redenen voor een neusoperatie zijn esthetische problemen zoals:

 • Een kleine of grote neus
 • Problemen met de neusschelpen
 • Scheefheid
 • Bobbels op de neusrug

Procedure

Tijdens een neusoperatie maakt de chirurg sneden in of tussen de neusgaten. Deze sneden zullen de huid scheiden van het kraakbeen of bot. In meer gecompliceerde gevallen kunnen de sneden ook dwars door de onderkant van de neus gemaakt worden. Vervolgens hervormt de chirurg het binnenste bot en het kraakbeen om de gewenste vorm te creëren. 

Als de neus een kleine hoeveelheid extra kraakbeen nodig heeft, kan de chirurg dit uit uw oor of diep uit de neus nemen. Als er meer kraakbeen nodig is, kan de patiënt een implantaat of een bottransplantaat krijgen. Een bottransplantaat is een extra bot dat wordt toegevoegd aan het bot in de neus.

Bij een simpele neustipcorrectie krijgt de patiënt lokale anesthesie. De overige procedures worden onder algehele anesthesie uitgevoerd.

Een neusoperatie duurt meestal tussen de 1 en 3 uur. Bij een complexe operatie kan dit langer duren.

Na de operatie

 • Om de neus ongeveer een week te beschermen en goed te laten herstellen zullen afhankelijk van de behandelmethode wondtampons in beide neusgaten en een spalk over de neus geplaatst worden
 • Het gezicht kan de eerste week flink gezwollen zijn. Dit zal na verloop van tijd snel wegnemen
 • Anderhalve maand na de operatie zal het eindresultaat te zien zijn
 • Volledige herstel kan een halfjaar tot een jaar duren
herstel-napijn-na de operatie